Skip to main content

Vilka behov har vi egentligen?

De senaste åren ser vi en tydlig trend, de flesta av våra kunder kommer till oss för att de ser att sättet man arbetar på idag på ställer nya krav på utrustningen jämfört med vad det gjorde för några år sedan. Man ser ett stort behov av att se över sin utrustning och anpassa den utifrån de nya förutsättningar vi ser i arbetslivet idag.

’Pandemi, digitalisering och ett allmänt miljötänk där vi ser över våra resevanor har kraftigt bidragit till att digitala och hybrida möten blir allt vanligare men få har faktiskt koll på utbudet som finns och vi möter ofta kunder som faktiskt inte riktigt gjort sin hemläxa och gjort en riktig behovsanalys eller funderat på hur utrustningen faktiskt kan bidra till en effektivare och bättre arbetsplats. 

konferensrum-utrustning

Vi som jobbat inom branschen länge vet såklart att det sällan är den billigaste utrustningen som är mest kostnadseffektiv i längden, men inte heller nödvändigtvis den dyraste. Utan tvärtom är det den bäst lämpade utrustningen utifrån användningen som faktiskt skapar mest värde och i längden blir den bästa affären. 

Men framförallt handlar det om expertis. Vi vågar lova att vi är bland de bästa i branschen med en lång erfarenhet och vet vad som funkar, och vad som inte funkar. Vi vet när man köper svindyra kameror, men glömmer bort att HDMI-kablarna blir för långa och inte kan överföra bild med samma kvalitet som kameran kan erbjuda. Alla dessa frågor kan vi svara på, men för att nå dit måste man först och främst förstå sina behov.  

Men här och nu vill vi dela några korta frågor man kan ställa sig själv för att få ett grepp om vad det egentligen är man behöver.

Rummets utformning & design

Hur stort är rummet? Men framförallt, hur långt är rummet och hur många människor kommer använda rummet samtidigt? Hur ser det ut med ljudabsorbenter och ljus? Vill vi ha trådlösa anslutningar för att slippa sladdar, av praktiska eller estetiska skäl och kan vi tänka oss att kompromissa på bild- och ljudkvalitet?

Användning

Vad ska rummet och utrustningen användas till? Är det enbart utformat för presentationer, föreläsningar eller utbildningar? Är det en inspelningsstudio eller ska det användas för hybrida möten? 

Kommer vi använda rummet för interna möten eller ska externa personer också använda utrustningen, vid exempelvis säljmöten eller presentationer?

Teknik, Mjukvara & Användare

Vilka mjukvarulösningar använder man sig av? Är det renodlade Microsoft Teams kontor eller blandar vi? Använder alla samma typ av utrustning och datorer eller behöver utrustningen vara kompatibel mot flera typer av hård- respektive mjukvara? 

Hur teknikintresserade och kunniga är våra medarbetare? Är användarvänlighet och enkelhet prioriterad eller vill vi ha utrustning med hög komplexitet och mycket funktioner som eventuellt kräver mer av användaren?

Slutligen – Vad har vi för budget

Det går tyvärr inte att förbise att allt kommer till en kostnad, och vi tenderar ofta till att välja billigare lösningar för att det ska rymmas inom budget, men en fråga man bör ställa sig är – hur stor är egentligen den där kostnaden i relation till hur effektiva vi kan vara?

Ett enkelt sätt att fundera på det här är att slå ut kostnaden för utrustningen på antalet användare och tid, och sedan fundera på hur mycket arbetsplatsen får kosta per arbetare utan att det blir för dyrt. 

Många kunder som kommer till oss har egentligen ingen riktig uppfattning till att börja med vad den här typen av utrustning kan kosta och har därför satt en orimligt låg budget. Visst går det att hitta möteslösningar för låga kostnader, men vad innebär det i tid och kostnader när möten inte startar i tid på grund av teknikstrul eller presentationer blir bortkastade för att deltagarna har svårt att följa föreläsaren. 

Många av våra kunder väljer att ta in offerter från flera olika leverantörer, och det är klokt, men för att kunna vara en bra beställare, behöver man också veta vad det är man efterfrågar. Vi på Weiab hjälper såklart gärna till och diskuterar alla dessa frågor, göra analysen, ta fram användarscenarion och sätta ihop en lösning. Vi kan till och med hjälpa er att analysera de offerter ni får in för att ni ska få det stöd ni behöver för i slutändan, vårt erbjudande ligger i att vara det stöd och de experter ni behöver, för att hitta den lösningen som gör er verksamhet bättre och effektivare.

Få ett förslag

FÅ ett skräddarsytt förslag på mötesutrustning för din verksamhet. På WEIAB så erbjuder vi både försäljning och leasing av mötesutrustning.