Skip to main content

Tydliga skillnader mellan professionell och konsumentteknik

Teknik för vanliga konsumenter har blivit så sofistikerad att det är lätt för användare att tro att de har tillgång till den bästa tekniken som finns. Och det väcker frågan ‘Bästa på vilka sätt?’.

Det finns viktiga skillnader mellan professionell teknik och konsumentteknik. Varav några skillnader är: 

Kvalitet: Professionell AV-utrustning är vanligtvis utformad för att ge högre kvalitet än konsumentutrustning. Detta beror på att yrkesverksamma personer är beroende av sin utrustning för att kunna utföra sina arbeten. Däremot är konsumentutrustning utformad för att vara bekväm och prisvärd.

Funktioner: Professionell AV-utrustning har ofta avancerade funktioner och funktioner som inte finns i utrustning av konsumentkvalitet. Professionella kameror kan till exempel erbjuda högre bildfrekvenser medan konsumentkameror kan erbjuda begränsad kontroll och begränsade funktioner. En kamera från en konsumentbutik har inte samma möjligheter som en professionell kamera. 

Hållbarhet: Professionell AV-utrustning är byggd för att användas flitigt och är därför utformad för att vara hållbar och tillförlitlig. Däremot är konsumentutrustning ofta utformad för tillfällig användning, av konsumtionsanledningar – därför är den sällan lika hållbar.

Kompatibilitet: Professionell AV-utrustning är utformad för att vara kompatibel med annan professionell utrustning, vilket möjliggör sömlös integration och driftskompatibilitet. Utrustning i konsumentklass är kanske inte utformad med interoperabilitet i åtanke och fungerar sällan bra tillsammans med annan utrustning.

Stöd: Professionell AV-utrustning har vanligtvis ett omfattande supportsystem, inklusive teknisk support, reparationstjänster och garantier. Utrustning av konsumentkvalitet har sällan samma supportnivå, och reparationer kan vara svårare och dyrare.

Hur det fungerar

Ett AV-system är just det: ett system. Det är mer än en skärm och högtalare. Kraven på ett sådant system i en kontorsmiljö skiljer sig mycket från användningen i ett hem eller för underhållningssyfte. Därför är det sällan en bra idé att förse ett kontor med utrustning av konsumentkvalitet.

Konsumentutrustning är utformad för att imponera och blända, inte nödvändigtvis för att kommunicera. Till exempel kan pixeltätheten på en konsumentskärm som är utformad för att återge specialeffekter från filmer vara överdriven för en videokonferens. Och det surroundljud som gör filmer så fängslande är opassande för en telekonferens.

Det sistnämnda exemplet är särskilt relevant i och med att hybridarbetsformer med kontors- och distansanställda blir normen. Högtalarna i konferensrummen måste kunna återge rösterna tydligt oavsett var deltagarna sitter. Och det tillhörande mikrofonsystemet måste fånga upp rösterna på samma sätt. I det här fallet måste ljudsystemet kunna moderera samtalet, vilket är en uppgift för ett professionellt system. En konsumentljudbar räcker alltså inte.

AV systemet sträcker sig längre än det som syns och hörs. Komponenterna i professionella system har utformats för de hårda krav som ställs vid kontorsanvändning. De kan behöva startas och stängas ofta under dagen och måste stå i standby-läge däremellan. Kontrollerna måste vara så enkla så att ovana användare kan få tillgång till systemet utan att systemen krånglar.

Både professionell och konsumentteknik måste idag vara integrerade för att underlätta användningen, däribland innebär det att kunna ansluta till olika nätverk. Skillnaden är att kopplingen till nätverk för konsumentteknik innebär en tillgång till underhållning, medan det i professionell miljö innebär förenklade arbetsflöden.

I den professionella världen erbjuder komponenterna ett större utbud av specifikationer för att passa de varierande kraven på arbetsutrymmen, från ett mötesrum till ett auditorium. Och det är inte bara en fråga om att anpassa utrustningen. Komponenterna måste ha kompletterande specifikationer och anslutningar för att garantera optimal prestanda för den avsedda användningen. Detta garanterar också att företag inte gör för stora utgifter för utrustningen.

Om ni ska uppgradera er AV-utrustning eller om ni ser över en ny installation, kom ihåg: professionell användning och professionella resultat kräver professionell utrustning. Kvalitativ utrustning är tillförlitlig. Och det försäkrar er i era olika utrymmen och för olika tillfällen.

Få ett förslag

FÅ ett skräddarsytt förslag på mötesutrustning för din verksamhet. På WEIAB så erbjuder vi både försäljning och leasing av mötesutrustning.