Projektering

Vi skräddarsyr befintliga lokaler med effektiv och driftsäker utrustning för effektivare möten och videokonferenser.

Vi skapar effektiva & driftsäkra mötesmiljöer med AV-teknik som inte strular!

Vi besitter gedigen kunskap och med 50 års erfarenhet i branschen och vi ger dig experthjälp i dina val av system och produkter.
Inget mer strul.

Har du problem med din nuvarande konferenslösning? Är du trött på att det inte fungerar som det ska?

Effektivitet och driftsäkerhet.

Vi på WEIAB skapar en AV-lösning där de tekniska komponenterna och ditt mötesrum samspelar för att skapa en enkel och integrerad lösning.

Helhetsperspektiv

Vi på WEIAB utvecklar en AV-lösning där teknik och mötesrum samspelar i en enkel och integrerad lösning.

Allt från små mötesrum till hörsalar.

Vi kan hjälpa dig med allt ifrån små mötesrum och hörsalar till komplexa konferensanläggningar.

Inget mer teknikstrul

Effektiva konferenser med hög driftsäkerhet

Vi har lång erfarenhet av att projektera för AV-system inom konferensteknik, videokonferens och AV över IP. Vid stora projekt är det extra viktigt att ha med alla intressenter med sig från början, så förutom ingår beställare är även arkitekter, inredare, byggentreprenad, elektriker med flera med i nätverket för att allt ska bli rätt från början.

Vi anpassar lösningar efter varje kunds behov och önskemål, och arbetet följer en väl genomtänkt och dokumenterad projektplan som innehåller bland annat:

 • Förstudie
 • Förberedelsearbete
 • Uppdragsbeskrivningar
 • Utredningar
 • Planeringsfaser
 • Samordning
 • Konsultation & Rådgivning
 • Dokumentation & CAD

All projektering, planering och programmering inför större installationer sker vid vårt kontor i Uppsala vi även konstruerar och bygger speciallösningar för våra större kunder. Vi är erkänt duktiga på att göra driftsäkra och snygga installationer och vi sätter en ära i att uppfylla högt ställda förväntningar. Vi vet att våra kunder sätter ett stort värde på vår kompetens, och för oss är det en självklarhet att hålla oss uppdaterade med den senaste tekniken och systemen. Det gör att vi alltid kan garantera hög kvalitet på våra arbeten.

Enkelhet i centrum

Användarvänliga gränssnitt gör tekniken enkel

Vår roll är att vara experter och säkra att de produkter och system ni väljer är det bästa valet för er. Det är svårt idag då det finns en uppsjö av produkter och tjänster på marknaden, men vi står redo att hjälpa dig tidigt i processen med expertrådgivning och som bollplank.

Vi bygger din tekniska lösning och säkrar dokumentation och ritningsunderlag som bland annat innefattar:

 • CAD-ritningar
 • Blockschema
 • Handhavandebeskrivningar
 • Spårbarhet av utrustning med streckkod

Steg 1. Nulägesanalys

Vi på WEIAB kommer till din verksamhet och ser över ert nuvarande system och anläggning. En tekniker ser över utrustning och specificerar behov och önskemål..

Steg 2. Gratis förslag

Vi på WEIAB ritar sedan upp en skräddarsydd lösning. Det gör att vi tydligt kan illustrera för dig hur en potentiell lösning skulle kunna se ut. I förslaget ser vi över hur befintlig teknik kan användas och eventuella förslag på ny teknik

Steg 3. Presenterar prisförslag

Efter utförd nulägesanalys och presentation av lösning så presenterar vi en offert på arbetet. Vi upprättar en tidsplan och kravställning för att så smidigt som möjligt genomföra lösningen.

WEIAB Systemlösningar AB

Vi är experter på att finna enkla lösningar på komplexa problem.

Med en konferenslösning från WEIAB så är du igång med mötet på minuter. Via den användarvänliga touchscreenen väljer du vilka enheter som ska aktiveras för att sedan välja deltagare som ska bjudas in till mötet. Sedan är mötet igång. Enkelt, precis som det ska vara!

WEIAB SYSTEMLÖSNINGAR

Modern AV-Teknik för möten och mötesplatser

Optimera varje möte med rätt av-utrustning.

Få ett förslag

Fyll i formuläret och få ett förslag efter era önskemål.

  Jag vill:
  Jag är intresserad av: