Programmering

WEIAB har egna tekniker som kan programmering från grunden eller om det handlar om anpassningar och ändringar i befintliga system som till exempel en uppdateringar av din befintliga konferensutrustning. Vi programmerar själva våra system. Denna kunskap är navet och en förutsättning för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar och personliga och företagsanpassade system.

Vi har kunskap och lösningar där vi kan anpassa och uppdatera din gamla teknik till en ny standard. Dessutom jobbar vi alltid med att säkra att kunderna får en hög driftsäkerhet.  Vår personal är bland de bästa och håller en mycket hög kompetens när det gäller de senaste systemen och tekniktrenderna.