WEIAB I SAMARBETE MED 3 STEPIT

Att Hyra AV-utrustningen istället för att köpa

Vi samarbetar med 3 StepIT som har lång erfarenhet av finansieringslösningar av IT-utrustning.

IT-livscykeln drivs i tre logiska steg; finansiering, asset management och återtag.

3stepIT är marknadsledande inom sitt område i Norden och etablerar sig just nu i ytterligare ett tiotal länder i Europa.
Fördelar med att hyra:

Enkelt och snabbt

Hårdvara som tjänst är ett enkelt sätt att lösa ett nytt eller utökat behov av utrustning. Du kan göra det utan att varken binda ditt rörelsekapital eller låsa in ditt kreditutrymme. Dessutom är beslutsprocessen oftast kortare eftersom det är ett mindre beslut att hyra något än att köpa.

Flexibilitet

Hårdvara som tjänst är en flexibel finansieringsform eftersom det tillåter dig att anpassa dina kostnader till förändringar på företaget och i omvärlden.

Ett exempel: Om du köper din AV-utrustning är det vanligast att dess värde skrivs av på tre till fyra år, oavsett vad som händer med teknikutvecklingen. Om du istället hyr din IT kan du välja att förändra periodiseringen av kostnaden och förkorta eller förlänga tiden för användning beroende på hur verkligheten ter sig.

Fördelar med att hyra istället för att köpa sin IT-utrustning:

Förbättra hållbarheten i företaget

Till skillnad från finansbolag som inte har en egen återtagshantering vill vi ha utrustningen tillbaka. Vid avtalets slut får ni tydliga val i asset management portalen där ni väljer fritt vilken utrustning ni vill returnera eller förlänga livscykeln för. Den returnerade utrustningen rekonditioneras och raderas på innehåll för att sedan säljas vidare för återanvändning. På så vis kan vi ge tekniken ett längre liv vilket gör er till en del av en cirkulär och hållbar affärsmodell.

FRITT KOSTNADSFÖRSLAG