Skip to main content

Därför ska du välja att leasa / hyra din mötesteknik

Vi vänjer oss vid att de digitala mötena blir allt vanligare och vi på WEIAB har många gånger tidigare belyst vikten av att ha bra utrustning, både på kontoret men också på hemma-arbetsplatserna för att skapa en professionell mötesmiljö där man involverar alla deltagare på bästa vis.

Men kvalitativ utrustning är ofta en stor kostnad och något man inte köper regelbundet, vilket gör att det kan vara svårt att rymma inom den vanliga årsbudgeten. Men det finns lösningar, och vi ser nu att allt fler företag väljer att leasa / hyra sin konferensutrustning istället för att köpa loss den.

Crestron-UC-SB1-CAM

Fördelarna är många och förutom att budgetarbetet blir lättare och möjligheterna att fördela kostnaderna blir större, så är det också ett bra sätt att frigöra kapital men också en fråga om hållbarhet och miljö.

Det är användandet av utrustningen som skapar värde, inte själva ägandet.

En viktig aspekt att komma ihåg i just budgetarbetet är att kostnaden kan fördelas baserat på kostnadsställe eller per anställd. Genom att ha en fast månadskostnad för mötesutrustningen, och koppla det till antalet anställda blir det betydligt enklare med budgetarbetet.

Hur lång tid håller utrustningen?

Även om både tekniken och sättet vi arbetar på förändras snabbt så brukar vi utgå från en leasingperiod på 3-5 år beroende på produkt. Det här är flexibelt och något kunden själv kan styra över. När perioden löper ut finns tre alternativ; lämna tillbaka, förlänga leasa-perioden eller köpa loss utrustningen till aktuellt marknadsvärde.

Weiab erbjuder alla sina kunder möjlighet att just leasa all utrustning i samarbete med väletablerade 3StepIT och förutom ovan nämnda fördelar avseende likviditet och budgetering så erbjuder 3StepIT också återtag, där man avidentifierar, raderar och återvinner utrustningen på ett tryggt och säkert vis. Så istället för att gammal utrustning hamnar i en källare eller på tippen så ser man till att utrustningen hanteras på ett hållbart vis och säkert vis, där man tillgodoser att man följer dataskyddsregler inom GDPR och raderar innehåll.

Få ett förslag

FÅ ett skräddarsytt förslag på mötesutrustning för din verksamhet. På WEIAB så erbjuder vi både försäljning och leasing av mötesutrustning.