Skip to main content

Därför ska du välja att hyra din konferensutrustning

Vi vänjer oss vid att de digitala mötena blir allt vanligare och på WEIAB har vi många gånger belyst vikten av att ha bra utrustning, både på kontoret men också på hemmakontoret, för att skapa en professionell mötesmiljö där ni involverar alla deltagare på bästa vis.

Kvalitativ utrustning är ofta en stor kostnad och något ni inte köper regelbundet, vilket gör att det kan vara svårt att rymma inom den vanliga årsbudgeten. Men det finns lösningar, och vi ser nu att allt fler företag väljer att hyra sin konferensutrustning istället för att köpa.

Crestron-UC-SB1-CAM

Fördelarna är många och förutom att budgetarbetet blir lättare och möjligheterna att fördela kostnaderna blir större, så är det också ett smidigt sätt att frigöra kapital. En viktig aspekt att komma ihåg i budgetarbetet är att kostnaden kan fördelas baserat på kostnadsställe eller per anställd. Genom att ha en fast månadskostnad för konferensutrustningen, och koppla det till antalet anställda, blir det betydligt enklare med ert budgetarbete.

Det är användandet av utrustningen som skapar värde, inte själva ägandet.

Utöver att ert budgetarbete underlättas är även faktorer som hållbarhet och miljö viktiga. Vi ser att många köper in konferensutrustning och väljer att slänga den när den inte längre lever upp till de interna behoven. Det innebär dels att utrustningen används till förslitning, och dels att viktiga tekniska komponenter går till spillo och hamnar på ett sopberg.

När ni hyr från oss på WEIAB säkerställer vi en cirkulär process som är miljömässigt hållbar. Den konferensutrustning som ni hyr får ni uppgradera när behov finns. Den gamla tekniken tar vi hand om  för att återanvända och återvinna. Denna process möjliggör även att ni som företag alltid har modern utrustning och uppgraderad teknik – ett vinnande koncept för såväl er som miljön.

Hur fungerar det att hyra?

Även om både tekniken och sättet vi arbetar på förändras brukar vi utgå från en hyrperiod på 2-5 år, beroende på produkt. Detta är flexibelt och något som kunden själv kan styra över. När perioden löper ut finns tre alternativ; lämna tillbaka, förlänga hyrperioden eller köpa loss utrustningen till aktuellt marknadsvärde.

Weiab erbjuder alla sina kunder möjlighet att hyra all utrustning i samarbete med väletablerade 3StepIT och förutom ovan nämnda fördelar avseende likviditet och budgetering så erbjuder 3StepIT också återtag, där man avidentifierar, raderar och återvinner utrustningen på ett tryggt och säkert vis. Istället för att gammal utrustning hamnar i en källare eller på tippen så ser vi till att utrustningen hanteras på ett hållbart och säkert sätt, där vi tillgodoser att vi följer dataskyddsregler inom GDPR och raderar innehåll.

Vill ni läsa mer om möjlighet att hyra konferensutrustning? Läs vidare på denna sida.

Fördelar med att hyra konferensutrustning

Att hyra konferensutrustning erbjuder er en mängd fördelar som gör det till ett attraktivt alternativ. För det första möjliggör det en ökad flexibilitet och anpassning till specifika behov. Genom att hyra utrustning kan ni få hjälp att välja exakt vilken typ av teknik och tillbehör som är mest relevant för era specifika behov.

Det är kostnadseffektivt
En annan fördel med att hyra konferensutrustning är att det ofta kan vara kostnadseffektivt. Att köpa avancerad teknik kan vara mycket dyrt, och det är inte alltid ekonomiskt försvarbart.

Genom att hyra utrustning undviker man de höga initiala investeringskostnaderna och behöver inte bekymra sig om underhåll av utrustningen efteråt. Detta gör att ni kan fokusera på själva mötena istället för att oroa er för långsiktiga kostnader och underhåll på utrustningen.

Ständigt uppdaterad
Uthyrning av konferensutrustning möjliggör även tillgång till den senaste teknologin och de mest avancerade produkterna på marknaden. Tekniken utvecklas snabbt, och att äga utrustning kan snabbt bli föråldrat. Genom att hyra kan arrangören dra nytta av den senaste utrustningen utan att behöva oroa sig för att den blir föråldrad efter användningen.

Support och rådgivning är inkluderat
En annan fördel är att leasing/uthyrningsföretagen ofta erbjuder professionell rådgivning och support för att säkerställa att utrustningen används på bästa möjliga sätt. De kan erbjuda tekniker för installation och av-installation samt hjälpa till med eventuella tekniska problem som kan uppstå under mötena.

Genom att hyra utrustning kan ni dra nytta av en mer hållbar och miljövänlig lösning samtidigt som ni inte binder kapital.

Få ett förslag

FÅ ett skräddarsytt förslag på mötesutrustning för din verksamhet. På WEIAB så erbjuder vi både försäljning och leasing av mötesutrustning.