Finansiering

Att HYRA AV-utrustningen istället för att köpa den?

Vi samarbetar med 3 StepIT som har lång erfarenhet av finansieringslösningar av IT-utrustning. Fördelar med att hyra istället för att köpa sin IT-utrustning:

  • Enkelt och snabbt. Du kan få ny utrustning utan att varken binda ditt rörelsekapital eller låsa in ditt kreditutrymme. Dessutom är beslutsprocessen oftast kortare eftersom det är ett mindre beslut att hyra något än att köpa.
  • Flexibilitet. Hårdvara som tjänst är en flexibel finansieringsform eftersom det tillåter dig att anpassa dina kostnader till förändringar på företaget och i omvärlden. Ett exempel: Om du köper din AV-utrustning är det vanligast att dess värde skrivs av på tre till fyra år, oavsett vad som händer med teknikutvecklingen. Om du istället hyr din AV-utrustning kan du välja att förändra periodiseringen av kostnaden.
  • Förbättra hållbarheten i företaget. Vi tillhandahåller en återtagshantering och vill vi ha utrustningen tillbaka. Vid avtalets slut får ni tydliga val där ni fritt väljer vilken utrustning ni vill returnera eller förlänga. Den returnerade utrustningen rekonditioneras och raderas på innehåll för att sedan säljas vidare för återanvändning. På så vis kan vi ge tekniken ett längre liv vilket gör er till en del av en cirkulär och hållbar affärsmodell.